Επίσκεψη των Αρχιερέων Κορωνείας κ. Παντελεήμωνος και Θεουπόλεως κ. Παντελεήμωνος

Επίσκεψη των Αρχιερέων Κορωνείας κ. Παντελεήμωνος και Θεουπόλεως κ. Παντελεήμωνος

Επίσκεψη των παρεπιδημούντων εξ Ελλάδος Αρχιερέων Κορωνείας κ. Παντελεήμωνος και Θεουπόλεως κ. Παντελεήμωνος, μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο.