Επίσκεψη του Κοσμήτορoς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)

Επίσκεψη του Κοσμήτορoς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)

Aπό αριστερά: Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, Rev. Prof. Dr. Ion Vicovan, κ. Όλγα Σολομώντος-Koυντούρη, Dr Nathanael Neascu.

Στo πλαίσιo του Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιήθηκε στις 15 με 17 Απριλίου 2019 επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University, Rev. Prof. Dr. Ion Vicovan. Μαζί του ήταν ο Dr Nathanael Neascu, ο οποίος μιλούσε άπταιστα τα ελληνικά και εκτελούσε χρέη διερμηνέα τόσο στις διαλέξεις όσο και στις συναντήσεις. Ο Dr. Ion Vicovan σε συνεργασία με τον Καθηγητή Πατρολογίας της Θ.Σ.Ε.Κ. Αρχιμανδρίτη Νικόλαο Ιωαννίδη παρουσίασε στους φοιτητές της Θεολογικής Σχολής την Εκκλησία της Ρουμανίας και τις σχέσεις της με τις άλλες Εκκλησίες παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποίησε συναντήσεις με την Προϊσταμένη του Γραφείου Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρα Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη, καθώς και με άλλα μέλη του προσωπικού. Συζητήθηκε επίσης το θέμα συνέχισης αλλά και διεύρυνσης της συνεργασίας των δυο Θεολογικών Σχολών τόσο μέσα στο πλαίσιο ανταλλαγών Erasmus όσο και μέσα από ερευνητικές συνεργασίες. Τέλος, ο Dr. Ion Vicovan ξεναγήθηκε από τον Λέκτορα Λειτουργικής Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη στους χώρους της Σχολής και επισκέφθηκε το Ίδρυμα Μακαρίου ΙΙΙ, τον Καθεδρικό ναό Αγίου Ιωάννη και το Παρεκκλήσι του Απ. Βαρνάβα, όπου τελούνται οι Θείες Λειτουργίες για τους φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. Η καίρια αυτή επίσκεψη είναι η πρώτη που τελείται από Πανεπιστήμιο με διιδρυματική συμφωνία με τη Θ.Σ.Ε.Κ.