Επίσκεψη της και επιστημονική συνεργασία με την καθηγήτρια Dagmar Strohmeier

Επίσκεψη της και επιστημονική συνεργασία με την καθηγήτρια Dagmar Strohmeier

Η κ. Dagmar Strohmeier πραγματοποίησε από τις 7 μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2021, επίσκεψη στην Κύπρο στο πλαίσιο της πολύπλευρης συνεργασίας της με την κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Βασικοί στόχοι της επίσκεψής της ήταν, η μεταξύ τους συνεργασία για προετοιμασία και διοργάνωση Επιστημονικού  Συνεδρίου, η συγγραφή ερευνητικής πρότασης  για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe, και η συνεργασία στη συγγραφή δύο ερευνητικών άρθρων. Επίσης, πραγματοποίησαν δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις για τα πιο πάνω θέματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ερευνητικής τους συνεργασίας, η κ. Dagmar Strohmeier μαζί με την κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη και την κ. Ιουλία Τελεβάντου, ως συνεπιβλέπουσες καθηγήτριες, πραγματοποιήσαν συνάντηση με τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ιωάννα Μαρουλλή για την επίβλεψη της προόδου της Διπλωματικής της εργασίας.