Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα

Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα

Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Σουηδίας κ. Κλεόπα.