Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου

Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου

Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Κωνσταντίνου Νικολακόπουλου, καθηγητή Βιβλικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου.