Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Γιάννη Νικολάου

Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Γιάννη Νικολάου

Επίσκεψη και ξενάγηση του κ. Γιάννη Νικολάου, δημοσιογράφου στο ΡΙΚ.