Επίσκεψη και ξενάγηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Αθανασίου και του Θεοφιλεστάτου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Επίσκεψη και ξενάγηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου κ. Αθανασίου και του Θεοφιλεστάτου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.

Επίσκεψη και ξενάγηση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου (Ιερά Μητρόπολη Ηλείας) και του Θεοφιλεστάτου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου.