Επίσκεψη και ξενάγηση στους χώρους της Σχολής ομάδας παιδιών Δημοτικού Σχολείου

Επίσκεψη και ξενάγηση στους χώρους της Σχολής ομάδας παιδιών Δημοτικού Σχολείου

Επίσκεψη και ξενάγηση στους χώρους της Σχολής ομάδας παιδιών Δημοτικού Σχολείου αποσταλμένη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Κατασκηνώσεων του Υ.Π.Π. της Κύπρου στον Πρόδρομο, με συνοδεία του θεολόγου Χαράλαμπο Φαράχ και του κ. Παναγιώτη Πέτρου, εκπαιδευτικού.