Επίσκεψη καθηγητών και μαθητών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Επίσκεψη καθηγητών και μαθητών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.

Επίσκεψη καθηγητών και μαθητών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης.