Επίσημη έναρξη του Έργου AUGE – Advancing Utterly Green Environments

Επίσημη έναρξη του Έργου AUGE – Advancing Utterly Green Environments

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαίου 2022 η επίσημη έναρξη του Έργου ΑUGE (Αdvancing Utterly Green Environments– Προάγοντας καθόλα πράσινα περιβάλλοντα), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εrasmus+ και έχει διάρκεια 13 μηνών. To Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, η οποία αφορά τη Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η χρηματοδότησή του έγινε στο πλαίσιο του σχεδίου Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας.

Το Έργο ΑUGE σχεδιάστηκε με γνώμονα την Οριζόντια Προτεραιότητα του Προγράμματος Erasmus+ «Περιβάλλον και Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής» και με τομέα δραστηριοποίησης τη Σχολική Εκπαίδευση. Πέρα από την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση, την εξοικονόμηση πόρων, την ανακύκλωση και τις ήπιες μορφές ενέργειας, στους στόχους του έργου περιλαμβάνονται, επίσης, αφενός η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων μέσω της επιμόρφωσής τους σε ζητήματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση (upcycling) στο πλαίσιο των σχολικών μονάδων, αφετέρου η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων (καλλιέργεια της συνεργατικότητας, της δημιουργικότητας, της εστίασης, της αυτενέργειας, της ενεργού πολιτότητας, της ενσυναίσθησης κ.λπ.). Τον συντονισμό του έργου έχει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου – ΘΣΕΚ (υπό την ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαρίας Παύλου). Εταίρος στο έργο είναι η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης – ΟΑΚ, με υπεύθυνους τον Δρα Κωνσταντίνο Ζορμπά (Γενικό Διευθυντή της ΟΑΚ) και τον Αντώνη Καλογεράκη (Υπεύθυνο του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας – Παράρτημα της ΟΑΚ).  

Στο πλαίσιο της συνάντησης αναφέρθηκαν οι στόχοι του έργου, υπογραμμίστηκε ο διεπιστημονικός και διαθεματικός του χαρακτήρας, παρουσιάστηκαν τα βιωματικά-εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του επόμενου τριμήνου, ενώ συνοπτική αναφορά έγινε και στη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, όπως και σε σχετικές Ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν σε Κύπρο και Κρήτη αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι εμπλεκόμενοι Φορείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα ζητήματα γύρω από τις προοπτικές που ανοίγει η συνεργασία μέσω του έργου AUGE, ενώ εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η συνέργεια αυτή θα ενδυναμώσει έτι περισσότερο τις ήδη στενές και αγαστές σχέσεις μεταξύ της ΘΣΕΚ και της ΟΑΚ.

Είθε το ταξίδι που αρχίζει να αφήσει πολλά «πράσινα αποτυπώματα» και να συμβάλει με τον δικό του τρόπο στη διαμόρφωση ενός οικολογικά ευαισθητοποιημένου τρόπου σκέψης, παρακινώντας τους μαθητές να αντικρίζουν τον κόσμο όχι ως κτήμα τους αλλά ως θείο δώρο. Η Θεολογική Οικολογία αποτελεί, άλλωστε, έναν βασικό άξονα του έργου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα αυτό κατά την παρουσίαση.

Πληροφορίες σχετικά με τα βιωματικά – διαδραστικά εργαστήρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου AUGE θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΘΣΕΚ εντός της επόμενης εβδομάδας.