Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ELMIP

Ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ELMIP

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. και Επιστημονική Συνεργάτις στο ἐργο ELMIP, παρείχε ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα ELMIP. Το ELMIP  στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των κρατουμένων και του προσωπικού των φυλακών μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξειδικευμένης κατάρτισης, ώστε αφενός να εμποδιστεί η ριζοσπαστικοποίηση και αφετέρου να ενισχυθεί η επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία της Κύπρου.