Ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.

Σύσκεψη με τον κ. Κωνσταντίνο Κλουδά και την κ. Θάλεια-Μαρία Χρίστου, της εταιρείας Enoros Consulting με το Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. και ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα.