Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης της ΘΣΕΚ

Ενημέρωση για τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης της ΘΣΕΚ

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της πληροφόρησης και εκπαίδευσης των χρηστών της Βιβλιοθήκης της ΘΣΕΚ, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σχετικά με τις παρεχόμενες  υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα όπως ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η απόκτηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. Στο σεμινάριο συμμετείχαν τόσο προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, όσο και μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Σχολής. Οι συμμετέχοντες έλαβαν καθοδήγηση από τη Βιβλιοθηκονόμο κ. Έλενα Ρωτή σχετικά με την αναζήτηση στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC) της Βιβλιοθήκης και σε Βάσεις Δεδομένων ανοικτού τύπου, ενημερώθηκαν για τους διάφορους τρόπους αναζήτησης σε επιστημονικά άρθρα και περιοδικά, για την ανανέωση του δανεισμένου υλικού, τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τους λογαριασμού κ.λπ.