‘Εκτο Πολιτιστικό Μεσημέρι – Πρόσκληση

‘Εκτο Πολιτιστικό Μεσημέρι – Πρόσκληση

Πρόσκληση σε διάλεξη

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13:30-14:45, στην Αίθουσα Προβολών Α´ της Σχολής (Ισοκράτους 7, 1016, Λευκωσία) με θέμα:

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

(Ἱστορικές ἀναδρομές, σκέψεις, προκλήσεις

καί προβληματισμοί γιά τό μέλλον)

 

Ομιλητής: Μητροπολίτης Καθ. Δρ Σασίμων Γεννάδιος (Οικουμενικό Πατριαρχείο)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο22443055 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.pavlou@theo.ac.cy.

Περίληψη ανακοίνωσης

Σέ πολλούς Ὀρθοδόξους καί ὄχι μόνον, ἐκκλησιαστικούς, καί κοσμικούς κύκλους ὑπάρχει διάχυτος ἡ ἐντύπωση, ὅτι ἡ Οἰκουμενική κίνηση ἀνάγεται στάς ἀρχάς τοῦ 20οῦ αἰώνα συνέπεια τῆς ἐσωτερικῆς κρίσης τῆς Διαμαρτύρησης, καί ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι προσεχώρησαν ἐκ τῶν ὑστέρων, κυρίως διά ὠφελιμαστικούς σκοπούς. Ἀσφαλῶς αὐτό δέν ἀληθεύει.

Ὁπότε κατά τὸν 20° αἰώνα ἡ Ὀρθοδοξη Ἐκκλησία εἰσέρχεται στὸ προσκήνιο τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης μὲ σοβαρὲς ἀξιώσεις. Ἡ συμβολὴ της σ’ αὐτὸν τὸ χῶρο μπορεῖ νά ἀξιολογηθεῖ ἐξετάζοντας κατὰ βάση τὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῶν φάσεων τῆς οἰκουμενικῆς δραστηριότητας σ’ αὐτή τὴ χρονική περίοδο.

Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδοξίας δίνει ἄμεσα τὴν ἀφορμὴ στὸν ἐρευνητὴ νὰ ἀξιολογήσει ὄχι μονάχα αὐτὸ ποὺ πρόσφερε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σ’ αὐτὴ τὴν κίνηση, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ ποὺ θὰ μποροῦσε καὶ ὀφείλει νὰ προσφέρει ἢ νὰ προφυλάξει αὐτή τὴν κίνηση ἀπὸ ἐνδεχόμενους κινδύνους.

Ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδοξης Ἐκκλησίας ἀπλώνεται σὲ ὅλο τὸν σύγχρονο κόσμο διαμέσου τῶν οἰκουμενικῶν ἐκδηλώσεων. Γι’ αὐτὸ εἶναι αὐτονόητο, ὅτι πρέπει κανείς νά ἐξετάσει τὴν οἰκουμενικὴ δραστηριότητα στὰ εὐρύτερα πλαίσια τῶν θεολογικῶν ζυμώσεων καὶ τῶν επαφῶν καὶ ὄχι μόνο στὰ στενὰ πλαίσια τοῦ Διεθνοῦς ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν.