Εκπαίδευση του Ακαδημαϊκού προσωπικού από τον Δρα. Γρηγόρη Μακρίδη

Εκπαίδευση του Ακαδημαϊκού προσωπικού από τον Δρα. Γρηγόρη Μακρίδη

Εκπαίδευση του Ακαδημαϊκού προσωπικού από τον Δρα. Γρηγόρη Μακρίδη, του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ερευνών, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.