Εκπαίδευση για το προληπτικό παρεμβατικό πρόγραμμα VISC

Εκπαίδευση για το προληπτικό παρεμβατικό πρόγραμμα VISC

Εκπαίδευση Διευθυντών/τριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Θ.Σ.Ε.Κ. για το προληπτικό παρεμβατικό πρόγραμμα VISC για μείωση του εκφοβισμού στα Σχολεία. Ομιλήτριες καθηγήτρια κ. Dagmar Strohmeier και Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Όλγα Σολομώντος Κουντούρη.