Εκλογή του Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. Διακ. Κυπριανού Κουντούρη στη βαθμίδα του Λέκτορα «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού»

Εκλογή του Διευθυντή της Θ.Σ.Ε.Κ. Διακ. Κυπριανού Κουντούρη στη βαθμίδα του Λέκτορα «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού»

Στις 4 Δεκεμβρίου 2015 έγινε η εκλογή του Διευθυντή της Σχολής, Διακ. Κυπριανού Κουντούρη, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού».

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄, ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημοσθένης Δασκαλάκης, ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Μπαμπούνης, και ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Απόστολος Παπαϊωάννου, μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, συνήλθαν την 4η Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της Σχολής για την εκλογή ως Λέκτορα του Διακόνου Δρος Κυπριανού Κουντούρη στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού.» Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄ διαπίστωσε την πλήρη απαρτία της τριμελούς «Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού Προσωπικού», δεδομένου ότι και οι τρεις εκλέκτορες καθηγητές είναι παρόντες με φυσική παρουσία. Τα μέλη της Επιτροπής συσκέφθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις για την υποψηφιότητα του Διακόνου Δρος Κυπριανού Κουντούρη, τον οποίο, στη συνέχεια, κάλεσαν να παρουσιάσει προφορικά το έργο του. Ακολούθησε συνέντευξη με τον υποψήφιο, ο οποίος, αφού απάντησε στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής, αποχώρησε. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος ο Β΄ κάλεσε τους τρεις παριστάμενους καθηγητές να εκφράσουν την ακαδημαϊκή τους άποψη. Οι τρείς καθηγητές λαμβάνοντας υπόψη:

τον Κανονισμό της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου για την εκλογή στις αρχικές θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού,

τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά ποιοτικά ακαδημαϊκά standards όσον αφορά την εκλογή μελών Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,

τον φάκελο και το εργοβιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου,

την προφορική παρουσίαση του έργου του,

την συνέντευξη με τον υποψήφιο,

την συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των μελών της Επιτροπής,

την θετική γνώμη που προσωπικά διαμόρφωσε το κάθε μέλος της επιτροπής

ψήφισαν εκθύμως και ομόφωνα να εκλεγεί ο Διακ. Κυπριανός Κουντούρης, στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού».