Εκλογή νέου μέλους Δ.Ε.Π.

Εκλογή νέου μέλους Δ.Ε.Π.

Στις 5 και 6 Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ. η διαδικασία εκλογής ενός νέου μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο “Aρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία”. Ανάμεσα σε 17 υποψηφιότητες και 5 τελικούς υποψηφίους, νέο μέλος εξελέγη η Δρ Μαρία Παύλου, η οποία θα αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της ως Λέκτορας από τον Αύγουστο 2018. Μέλη του εκλεκτορικού σώματος ήταν οι Καθηγητές Αντώνιος Ρεγκάκος (Α.Π.Θ. και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών) και Ιωάννης Κωνσταντάκος (Ε.Κ.Π.Α.), η Αναπλ. Καθηγήτρια Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη (Θ.Σ.Ε.Κ.) και ο Λέκτορας Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης (Θ.Σ.Ε.Κ.). Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ήταν η Κοσμήτωρ της Θ.Σ.Ε.Κ. Καθηγήτρια Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου. Η νέα Λέκτορας ανέλαβε επιπρόσθετα διοικητικά καθήκοντα που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και τη Διασφάλιση Ποιότητας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου.