Εισερχόμενες Κινητικότητες Erasmus+ Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta Ρουμανία

Εισερχόμενες Κινητικότητες Erasmus+ Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta Ρουμανία

Μεταξύ 3 – 7 Μαϊου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω του προγράμματος Erasmus+, επίσκεψη δυο μελών διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta από τη Ρουμανία με το οποίο η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει δι-ιδρυματική συμφωνία με το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας.

Η κ. Simona-Maria Dunel είναι Υπεύθυνη Γραμματείας του Τμήματος Physical Education and Sport στο Πανεπιστήμιo. Η κ. Romica Babi είναι Υπεύθυνη Γραμματείας του Τμήματος Applied Sciences Engineering με εμπειρία 30 χρόνων στο Πανεπιστήμιο. Κατά την επίσκεψή τους στη Θ.Σ.Ε.Κ. είχαν συναντήσεις με τη Λειτουργό Erasmus, κ. Αντιγόνη Λοϊζίδου, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την προώθηση του προγράμματος κατά την εισδοχή νέων φοιτητών στα δυο Ιδρύματα.

Τέλος, η Θ.Σ.Ε.Κ. κανόνισε να πραγματοποιήσει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλά και στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας.