Εισερχόμενες Κινητικότητες Erasmus+ Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta Ρουμανία

Εισερχόμενες Κινητικότητες Erasmus+ Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta Ρουμανία

Μεταξύ 22-25 Μαϊου 2023 πραγματοποιήθηκε στη Θ.Σ.Ε.Κ., μέσω του προγράμματος Erasmus+, επίσκεψη ενός μέλους διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Ovidius Constanta από τη Ρουμανία με το οποίο η Θ.Σ.Ε.Κ. έχει δι-ιδρυματική συμφωνία με το Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας.

Η κ. Florentina Zaharia είναι Υπεύθυνη Γραμματείας του Τμήματος Medicine στο Πανεπιστήμιo. Κατά την επίσκεψή της στη Θ.Σ.Ε.Κ. είχε συναντήσεις με τη Λειτουργό Erasmus, κ. Αντιγόνη Λοϊζίδου, με την οποία αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με την προώθηση του προγράμματος κατά την εισδοχή νέων φοιτητών στα δυο Ιδρύματα. Επίσης, είχε συνάντηση με την Υπεύθυνη Λειτουργό Γραμματείας, κ. Άννα Χριστοδούλου, για ενημέρωση των διαδικασιών που ακολουθούνται στη Γραμματεία των δυο προγραμμάτων που λειτουργούν στη Θεολογική Σχολή.

Τέλος, η Θ.Σ.Ε.Κ. κανόνισε να πραγματοποιήσει ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής αλλά και στην περιοχή της παλιάς Λευκωσίας.