Εισερχόμενες Κινητικότητες Ακαδημαϊκού Προσωπικού

 

A/AΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1Rev. Prof. Dr. Ion VicovanΚοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)15-17 Απριλίου 2019
2Καθ. Σωτήριος Δεσπότης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ03-07 Φεβρουαρίου 2020
3Καθ. Σωτήριος Δεσπότης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ04-08 Οκτωβρίου 2021
6Αθανάσιος ΠαπαρνάκηςΚαθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 28 Ιανουαρίου-04 Φεβρουαρίου 2022
4Πρώτ. Marian VilciuΚοσμήτορας και Καθηγητής στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας και Επιστημών Παιδείας του Πανεπιστημίου Valahia Targoviste της Ρουμανίας22-29 Σεπτεβρίου 2022
5Ion CroitoruΚοσμήτορας και Καθηγητής στη Σχολή Ορθόδοξης Θεολογίας και Επιστημών Παιδείας του Πανεπιστημίου Valahia Targoviste της Ρουμανίας22-29 Σεπτεβρίου 2022
7Αθανάσιος ΠαπαρνάκηςΚαθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 06-10 Φεβρουαρίου 2023
8Κυριακούλα ΠαπαδημητρίουΚαθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 06-10 Φεβρουαρίου 2023
9Καθ. Σωτήριος Δεσπότης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, ΕΚΠΑ06-10 Μαρτίου 2023
10Αρχιμανδρίτης Μελέτιος ΣτεφανάτοςΘεολογική Σχολή Χάλκης18-23 Σεπτεβριου 2023
11Αθανάσιος ΠαπαρνάκηςΚαθηγητής Παλαιάς Διαθήκης και Βιβλικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 18-23 Σεπτεβριου 2023
12Rev. Prof. Dr. Ion VicovanΚοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)25-29 Σεπτεβρίου 2023
13Dr. Nathanael NeascuΚοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)25-29 Σεπτεβρίου 2023
14Dr. Dan SanduΚοσμήτορας Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Alexandru Ioan Cuza University (Ρουμανία)25-29 Σεπτεβρίου 2023