Εισδοχή

Εισδοχή

Στον ιστοχώρο αυτό οι υποψήφιοι φοιτητές και οι υποψήφιες φοιτήτριες για το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία εισδοχής στο Πρόγραμμα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να μελετήσουν προσεκτικά τις πληροφορίες αυτές. Θα αποκτήσουν έτσι μια σαφή εικόνα για τις απαιτήσεις που αφορούν στην εισδοχή τους στο Πρόγραμμα.