Ε΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΕΕ

Ε΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΕΕ

Ε΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΕΕ του ΥΠΠ από τον Λειτουργό κ. Στέλιο Χριστοφίδη.