Δ´Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης για τους Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. (Κ.Ε.Σ: Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες)

Δ´Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης για τους Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. (Κ.Ε.Σ: Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες)

Tη Δευτέρα 5η Ιουλίου 2021, οι πρωτοετείς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  τρίωρο σεμινάριο με θέμα «Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες» από τους Λειτουργούς του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (ΚΕΣ) κ. Άντια Ντόα (Κλινική Ψυχολόγο του Προγράμματος «Κατ΄οίκον στήριξη σε ευάλωτα άτομα») και κ. Νίκο Παπαδόπουλο (Λειτουργό Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ΚΕΣ). Στο πλαίσιο του σεμιναρίου εξηγήθηκαν οι τρεις βασικοί πυλώνες που συνθέτουν την παροχή ψυχολογικών πρώτων βοηθειών («Παρατήρησε», «Αφουγκράσου», «Σύνδεσε») και αναπτύχθηκε συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία  ανταλλάχθηκαν απόψεις για το πώς οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που  έλαβαν στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης ή/και της διπλωματικής τους εργασίας. Μνεία έγινε και στο πρόγραμμα “AΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ” της  Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του ΚΕΣ, ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε κατά την περίοδο της πανδημίας με απώτερο σκοπό την παροχή ψυχολογικής στήριξης σε άτομα τρίτης ηλικίας που αισθάνονται μοναξιά και έχουν ανάγκη επικοινωνίας. Ειδική ενημέρωση για την εν λόγω υπηρεσία του ΚΕΣ έχει προγραμματιστεί με φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. εντός της εβδομάδας.