Δωδέκατη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Δωδέκατη διαδικτυακή συνάντηση με τους εταίρους για το πρόγραμμα RECOMMIT

Την Τρίτη 23/04/2024 και ώρα 12:00-13:00 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δωδέκατη διαδικτυακή συνάντηση όλων των εταίρων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα RECOMMIT. Συγκεκριμένα ήταν παρόντες μέλη από τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Από Κύπρο: 4 από τη Θ.Σ.Ε.Κ., 1 από το UCLan, από Ρουμανία: 1 από το Πανεπιστήμιο της Οράτιας, από Ισπανία: 2 από την εταιρεία Associacio Social Andromines και από Ελλάδα: 1 από την εταιρεία Epanodos).

Η διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με καλωσόρισμα από την Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Ακολούθως οι εταίροι ενημέρωσαν πότε σκοπεύουν αν κάνουν το δεύτερο Info Day: σχετικά με την Κύπρο θα συζητηθεί στις 14/05/2024 και θα παρθεί απόφαση, η Ελλάδα θα το κάνει τον Ιούνιο, η Ρουμανία θα το κάνει τον Σεπτέμβριο και η Ισπανία θα το συνδυάσει μαζί με το κλείσιμο του προγράμματος που θα γίνει στην Ισπανία, μάλλον τον Οκτώβριο. Συνεχίζοντας η Δρ Σολομώντος-Κουντούρη ευχαρίστησε όσους δούλεψαν για τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των μαθημάτων (Θ.Σ.Ε.Κ., UCLan, Πανεπιστήμιο της Οράτιας) και ανέφερε ότι έχουν ανεβεί τα μαθήματα στο OneDrive και είναι στην τελική τους μορφή και τώρα γίνεται η μετάφραση τους στα ελληνικά, τα οποία θα ανεβούν και αυτά μόλις είναι έτοιμα (περίπου 10 Μαΐου).
Έχει ξεκινήσει ήδη η εφαρμογή του προγράμματος στις φυλακές Θήβας στην Ελλάδα καθώς και στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια τεχνικά θέματα σχετικά με τη σύνδεση των VR Guggles με τους υπολογιστές που υπάρχουν μέσα στις φυλακές. Στη Ρουμανία η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στα μέσα Μαΐου και στην Κύπρο προς το τέλος Μαΐου στη Φυλακή των Αγγλικών Βάσεων και περιμένουν έγκριση για τις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου.
Η Δρ Carmen Hortensia Bora ανέφερε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανεβεί στο OneDrive το τελικό βιβλιαράκι του Train the Trainer.

Κλείνοντας, η κ. Αγγέλα Συμεωνίδου παρακάλεσε όλους τους εταίρους να ετοιμάσουν έγκαιρα το 6μηνιαίο Financial Report καθώς και το Dissemination Report.

Οι εταίροι έκλεισαν το επόμενο τους διαδικτυακό ραντεβού για την Τρίτη 21/05/2024 και ώρα 12:00-13:00.