Διακρίσεων Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες για Διακρίσεις σε νεοεισερχόμενους φοιτητές

Νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι προσκομίζουν διπλώματα ή πιστοποιητικά διακρίσεων στη μουσική, την τέχνη, τον αθλητισμό, ή άλλα συναφή είναι δικαιούχοι για υποτροφία, το ύψος της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.