Διαδικτυακό Συνέδριο «Borderland: Christian Identities and Cultures in Early Modern Cyprus and Beyond»  

Διαδικτυακό Συνέδριο «Borderland: Christian Identities and Cultures in Early Modern Cyprus and Beyond»  

Το διήμερο 6 και 7 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί, μέσω της πλατφόρμας Ζoom, το διαδικτυακό συνέδριο«Borderland: Christian Identities and Cultures in Early Modern Cyprus and Beyond». Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πτυχές της πολυθρησκευτικότητας και της ανθρωπογεωγραφίας στην πρώιμη νεότερη Κύπρο, από τους Βενετούς στους Οθωμανούς» (0961/0060). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, με ανάδοχο φορέα το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Συνδιοργανωτές, μαζί με το Πολιτιστικό Ίδρυμα, είναι The Fitzwilliam Museum, Cambridge και τρία ερευνητικά κέντρα από το Royal Holloway, University of London (The Hellenic Institute, The Centre for Greek Diaspora Studies και The Centre for the GeoHumanities).

Το συνέδριο εξετάζει την Κύπρο ως «μεθόριο χώρο» (borderland) κατά την ύστερη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη περίοδο (15ο-18ο αιώνα) και επικεντρώνεται στις θρησκευτικές και πολιτισμικές σχέσεις των χριστιανικών ομάδων του νησιού, αλλά και εκτός.

Η Θ.Σ.Ε.Κ συμμετέχει στο συνέδριο με δύο ανακοινώσεις από μέλη του Συνεργαζόμενου Ακαδημαϊκού Προσωπικού. ΟΠρωτοπρεσβύτερος Σωκράτης Ανδρέου θα παρουσιάσει εισήγηση με θέμα «Doctrine and identity in Latin-ruled Cyprus (15th-16th c.): the Filioque controversy as doctrinal boundary between Orthodox and Latins». Ακολούθως, ο Δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου θα παρουσιάσει το θέμα «Early modern historiography as borderland and the legacies of Cypriot multi-confessionalism».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα και είναι ανοικτό στο κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του συνεδρίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.boccf.org/Documents/BOCCF%20Conference_Borderland_6-7%20May%202022_Programme_Abstracts.pdf