Διαδικτυακή Συνάντηση Γνωριμίας για τα Προγράμματα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Διαδικτυακή Συνάντηση Γνωριμίας για τα Προγράμματα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Παρακολουθήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο το βίντεο από τη Διαδικτυακή Συνάντηση Γνωριμίας για τα Προγράμματα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 μέσω της πλατφόρμας Μicrosoft Teams.

https://theologicalschool-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m_pavlou_theo_ac_cy/Ea3V8xnZhVJGjhjiI3ggMPYB0znYt_p-THiVmkGkPUSxRA?e=9aKuMp