Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το Πρόγραμμα ViSc

Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το Πρόγραμμα ViSc

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Ιουνίου 2017, μεταξύ 11.00 έως 12:00 π.μ., δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του Προγράμματος ViSC(Viennese Social Competence Program– Παρεμβατικό πρόγραμμα πρόληψης της βίας και ενίσχυσης των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών).

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Καδής χαιρέτισε την παρουσίαση του προγράμματος τονίζοντας ότι το Πρόγραμμα ViSC στοχεύει στην προληπτική προσέγγιση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην επιθετικότητα, στην παραβατικότητα και ειδικότερα στις στρατηγικές αντιμετώπισης και διαχείρισης της εκφοβιστικής συμπεριφοράς (bullying). Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από ολόκληρη την σχολική μονάδα μέσω καθορισμένων δράσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, για την ενδυνάμωση του εαυτού και την αντιμετώπιση φαινομένων βίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχώρησε στην προσφορά του ViSC σε όσα σχολεία θα ήθελαν να το εφαρμόσουν στη σχολική τους μονάδα, από τη σχολική χρονιά 2015-16. Συγκεκριμένα, κατά το 2015-16 το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 3 Γυμνάσια και σε μία Τεχνική Σχολή, ενώ το 2016-17 εφαρμόζεται σε 4 Γυμνάσια και σε ένα εξατάξιο Γυμνάσιο-Λύκειο. Προγραμματίστηκε ήδη για το 2017-18 και εγκρίθηκε να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα ViSC σε τρία ακόμα Γυμνάσια και σε ένα Λύκειο. Άλλα σχολεία που θα ήθελαν να το εφαρμόσουν στη σχολική τους μονάδα, από τη σχολική χρονιά 2017-18 χρειάζεται να αιτηθούν στο πλαίσιο που καθορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του ΥΠΠ.

Το ViSC είναι ένα Πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρόληψη και παρέμβαση,  και παρόλο που είναι σχεδιασμένο για μαθητές/τριες Γυμνασίου, εφαρμόζεται επιτυχημένα και σε Τεχνικές Σχολές και σε Λύκεια. Είναι σημαντικό η απόφαση για υιοθέτηση του προγράμματος να λαμβάνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επειδή στην εφαρμογή του εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα.

Όπως αναφέρθηκε από τον Υπουργό, το ΥΠΠ, σε συνεργασία με τις Καθηγήτριες Δρα Dagmar Strohmeier του Πανεπιστήμιου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Άνω Αυστρίας και τη Δρα Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, προχώρησε σε πιλοτική εφαρμογή (για μια διετία) και αξιολόγηση του προγράμματος ViSC  σε 6 Γυμνάσια της Κύπρου  από το 2012 μέχρι το 2014. Τα αποτελέσματα έδειξαν μείωση της βίας και της θυματοποίησης στα σχολεία εφαρμογής και ανάπτυξη της ειρηνικής και ευχάριστης συνύπαρξης ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες. Τα θετικά επιστημονικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του προγράμματος  ViSC στην Κύπρο, αλλά και η μεγάλη ανάγκη των σχολείων για μείωση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας, μας οδήγησε στην προσφορά του ViSC σε όσα σχολεία θα ήθελαν να το εφαρμόσουν στη σχολική τους μονάδα.

Ο Υπουργός, αφού ευχαρίστησε τις Ακαδημαϊκούς που διευθύνουν την εφαρμογή,  τόνισε ότι το Υπουργείο είναι πολύ ευαίσθητο σε θέματα καλλιέργειας δεξιοτήτων και στάσεων που θα συμβάλλουν στη διάπλαση ολοκληρωμένων πολιτών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και των οικονομικών δυνατοτήτων του, το ΥΠΠ ενθαρρύνει την υλοποίηση Προγραμμάτων ενημέρωσης και ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών, μαθητών και των γονέων τους, για πρόληψη και ορθή αντιμετώπιση αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Κατά τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη παρουσιάστηκε τόσο η επιστημονική πλευρά του προγράμματος, όπως επίσης και οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και τα βιώματα  των μάχιμων εκπαιδευτικών, που αποτελούν τους βασικούς συντελεστές αυτής της προσπάθειας

Το θεωρητικό και επιστημονικό πλαίσιο της εφαρμογής παρουσίασε η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.

Το Πρόγραμμα ViSC στοχεύει:

  • Να προσφέρει ένα θεωρητικά και ερευνητικά κατοχυρωμένο και αξιολογημένο πρόγραμμα πρόληψης και μείωσης της επιθετικότητας και του εκφοβισμού.
  • Να προσφέρει επικαιροποιημένη, κατάλληλη και αποτελεσματική εκπαίδευση για τον χειρισμό της επιθετικότητας και του εκφοβισμού σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης, με την οποία θα καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται περιστατικά βίας, έχοντας στήριξη και επιστημονική εγκυρότητα.
  • Να προσφέρει σε μαθητές/τριες δυνατότητες να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν κοινωνικές, συναισθηματικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες, οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική τους ευημερία, στην ανάπτυξη της ειρηνικής συμβίωσης και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
  • Να παρέμβει έγκαιρα για να καθοδηγήσει άτομα ομάδων υψηλού κινδύνου (θύτες, θύματα) σε θετικές συμπεριφορές.
  • Να ενημερώσει σωστά τους γονείς για το φαινόμενο του εκφοβισμού και να συνεργασθεί μαζί τους για τη μείωσή του.

Εκπρόσωποι των σχολείων εφαρμογής του Προγράμματος, με παρεμβάσεις τους μετέφεραν την εικόνα της αλλαγής και της βελτίωσης της σχολικής τους μονάδας, και ανέδειξαν το εκπαιδευτικό έργο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί στα σχολεία,  όταν συνεπικουρούνται από εξειδικευμένα παρεμβατικά προγράμματα, όπως το ViSC.

Συγκεκριμένα:

  • Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Παραλιμνίου κ. Σοφία Ιωάννου παρουσίασε τον καταλυτικό ρόλο του Διευθυντή στην εκτέλεση του Προγράμματος ViSC μέσα στη σχολική μονάδα.
  • Η Βοηθός Διευθύντρια Α΄, στο Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου (Πάφος) κ. Λουκία Γεωργίου-Ᾱργυρού παρουσίασε την ανάπτυξη του προγράμματος παρέμβασης στη σχολική μονάδα, επιδεικνύοντας πώς το σχολείο κατάφερε, μέσω του ViSC, να χειριστεί εξαιρετικά δύσκολες παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες περιλάμβαναν και το στοιχείο του εκφοβισμού.
  • Η Φιλόλογος κ. Μαρία Χατζηνικόλα-Ζαχαρίου, από το Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, παρουσίασε την εμπειρία από την οργάνωση και τη διδασκαλία των μαθημάτων και πώς το πρόγραμμα ViSC συνέβαλε στη βελτίωση του σχολικού κλίματος τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών συναδέλφων της όσο και στο πλαίσιο της τάξης στις σχέσεις μαθητών μεταξύ τους και μαθητών-εκπαιδευτικών.
  • Οι κυρίες Πωλίνα Παπαϊωάννου και Ανθή Παπαδοπούλου καθηγήτριες στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πολεμίου παρουσίασαν την Ημέρα Δράσεων του σχολείου τους, που αποτελεί μέρος του προγράμματος ViSC. Σε μια γιορτή χαράς η κάθε τάξη έδωσε το δικό της μήνυμα ειρηνικής συμβίωσης και φιλίας.

Γενικά, η εικόνα που δόθηκε τόσο από την επιστημονική υπεύθυνο του Προγράμματος όσο και από τους μάχιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία εφαρμογής, είναι ότι το πρόγραμμα ViSC αποτελεί μια σοβαρή δράση του ΥΠΠ που εφαρμόζεται επαγγελματικά, αποτελεσματικά και αθόρυβα, με τη δέουσα επιστημονική στήριξη. Τα σχολεία εφαρμογής που παρουσίασαν την εμπειρία ανέφεραν όχι μόνο τη βελτίωση του κλίματος και της κουλτούρας στη σχολική μονάδα αλλά και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ένα σχολείο που ενισχύει τις κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες των μαθητών/τριών του, είτε είναι απαλλαγμένο από προβλήματα παραβατικότητας ή είναι ενισχυμένο να διαχειρίζεται αυτά τα προβλήματα, στη βάση σύγχρονης επιστημονικής έρευνας και μεθοδολογίας, για πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας.  Το πρόγραμμα ViSC έχει μεταφέρει τις δεξιότητες αυτές σε εκατοντάδες οικογένειες, σε όλη την Κύπρο και κερδίζει σταθερά των εκτίμηση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Αποτελεί μια φωτεινή ελπίδα σε ένα πεδίο που πολλές φορές παρουσιάζεται μουντό. Το ΥΠΠ έχει να επιδείξει στον τομέα αυτό ένα πολύ σοβαρό έργο.