Δημιουργία της σφραγίδας της Σχολής

Δημιουργία της σφραγίδας της Σχολής

Δημιουργία της σφραγίδας της Σχολής με την απεικόνιση της προτύπωσης της Αγίας Τριάδος στη Φιλοξενία του Αβραάμ, κατά το πρότυπο του Αντρέι Ρουμπλιώφ. Έργο του αγιογράφου Γιώργου Πέτρου. Παραμονή της Κυριακής των Αγίων 318 Θεοφόρων Πάτερων της Α΄ Οικουμενικής Συνοδού των θεολογησάντων περί της Αγίας Τριάδος. Ορισμός της ως εορτής της Σχολής.