Δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος ViSC σε τρία Γυμνάσια

Δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος ViSC σε τρία Γυμνάσια

Κατά τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος ViSC στα Γυμνάσια Ανθουπόλεως, Κωνσταντιουπόλεως και Ευρυβιάδειο ο στόχος ήταν η ενδυνάμωση του σχολείου (ιδιαίτερα των ομάδων ViSC ) για ανάληψη της εφαρμογής του προγράμματος χωρίς την εξωτερική βοήθεια των εκπαιδευτών ViSC.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο. Στο Γυμνάσιο Ανθουπόλεως η συνάντηση έγινε στις 24.9.2019 και ενημερώθηκα  οι δυο ομάδες ViSC: Ομάδα ViSC παρέμβασης, Ομάδα ViSC πρόληψης (μαθημάτων). Το ευχάριστο ήταν ότι δεν υπήρξε αλλαγή στο προσωπικό των ομάδων και έτσι το πρόγραμμα άρχισε κανονικά για την Α´ τάξη από τον Οκτώβριο. Το σχολείο αποφάσισε να δώσει και κάποιο υλικό υπενθύμισης και στις τάξεις Β΄ και Γ΄, το οποίο τους εισηγήθηκε η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη. Ο κ. Ανδρέα Ματσάγκος συνεργάτης του προγράμματος από το 2017 στα Γυμνάσια Ξυλοτύμπου και Ανθουπόλεως μετατέθηκε. Η καινούρια διευθύντρια κ. Μαρία Μιχαηλίδου Καμιντζή ανάλαβε με τον ίδιο ενθουσιασμό τη συνέχιση του προγράμματος.

Στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως η συνάντηση έγινε στις 4.11.2019 και ενημερώθηκαν οι δυο ομάδες ViSC: Ομάδα ViSC παρέμβασης, Ομάδα ViSC πρόληψης (μαθημάτων). Υπήρξαν αλλαγές στο σχολείο – ο κ. Γεώργιος Γεωργίου συνεργάτης του προγράμματος από το 2015 στα Γυμνάσια Λατσιών και Κωνσταντιουπόλεως πήρε προαγωγή και έγινε Διευθυντής Α’ και μετατέθηκε. Τα μαθήματα άρχισαν κανονικά για την Α´ τάξη από τον Νοέμβριο. Το σχολείο αποφάσισε να δώσει και κάποιο υλικό υπενθύμισης και στις τάξεις Β΄ και Γ΄, το οποίο τους εισηγήθηκε η κ. Όλγα Σολομώντος Κουντούρη.

Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο η εκπαίδευση έγινε στις 13.2.2020 καθότι είχαν να ολοκληρώσουν τα μαθήματα 4, 5 και 6. Ο Διευθυντής κ. Σιμός Συμεού, συνεργάτης το προγράμματος από το 2017 στα Γυμνάσια Δερύνειας και Ευρυβιάδειο πήρε προαγωγή και έγινε Επιθεωρητής. Η καινούρια Διευθύντρια κ. Μικέλλα Ψαρά έδειξε τον ίδιο ζήλο για συνέχιση του προγράμματος. Η εκπαίδευση που έγινε ήταν ολοήμερη και αφορούσε την ανίχνευση, την καταγραφή και τον χειρισμό των δύσκολων περιστατικών με περιπτώσεις μελέτης.

http://www.moec.gov.cy/seayp/drasi_viennese_social_competence_programme.html