Δεύτερη διάλεξη στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου για την εκμάθηση των Κλασικών Γλωσσών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Δεύτερη διάλεξη στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου για την εκμάθηση των Κλασικών Γλωσσών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Η δεύτερη διάλεξη που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου για την εκμάθηση των Κλασικών Γλωσσών της Θ.Σ.Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020, στις 19.00. Ομιλητής θα είναι  ο Αντώνης Πετρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η διάλεξη με τίτλο «Modern history of Cyprus (1960-1974): a journey through the eyes of the poets» θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MS Teams. Η παρακολούθηση της διάλεξης είναι δυνατή μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:

Join Microsoft Teams Meeting

Περίληψη 

The lecture will guide the students on a journey through the modern history of Cyprus, specifically the period 1960–1974 and its immediate aftermath. We shall not explore events so much as attitudes, discourses and traumas refracted through selections from the work of the foremost poets of the period who wrote in Greek: Kostas Montis (1914–2004), Pantelis Michanikos (1926-1979), Michalis Pashiardis (1941–) and Kyriakos Charalambides (1940–). The readings from Montis will showcase standard Greek-Cypriot responses to the Turkish invasion as an outrage (July 20, 1974). The choices from Charalambides will display the harsh realities of displacement and the gaping wound of the hundreds still “missing in action”. The poems of Michanikos and Pashiardis will speak about internal (Greek on Greek) and intercommunal strife, as well as the catastrophic cocktail of blind hatred, shameful incompetence and criminal complacency which precipitated the disaster. Montis exposes what can be regarded as the official Greek-Cypriot narrative, a simplistic understanding of the events as an epic story of triumphs resulting from (Greek) Cypriots pursuing their (Greek) ‘natural’ rights and disasters befalling as a result of foreign incursion presented in effect as unprovoked. Charalambides contributes a more reflective story of human loss with overtones of Greek tragedy. Finally, the poems of Michanikos and Pashiardis flagellate the reader with unforgiving truths about history as a more complex game of actions and reactions, intersecting interests and shared guilt. All poems will be presented in original English translations by the speaker.

Σύντομο  βιογραφικό του ομιλητή 

Ο Δρ. Αντώνης Πετρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διετέλεσε μέλος της επιστημονικής ομάδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αναδιάρθρωση των αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών στη Μέση Εκπαίδευση. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλασική Φιλολογία με ειδίκευση στο αρχαίο δράμα (Trinity College, University of Cambridge), καθώς και πτυχίου Φιλολογίας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αρχαία ελληνική φιλολογία (με έμφαση στο αρχαίο δράμα), την πρόσληψη του αρχαίου κόσμου στη νεοελληνική λογοτεχνία, τη διδακτική της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση και την κυπριακή λογοτεχνία. Έχει εκδώσει μονογραφίες, συλλογικούς τόμους, κεφάλαια, άρθρα και βιβλιοκρισίες σε διεθνή περιοδικά και εκδοτικούς οίκους. Έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ανώνυμος κριτής στους εκδοτικούς οίκους Oxford University Press, Brill, De Gruyter, καθώς και σε αριθμό διεθνών περιοδικών κλασικής φιλολογίας.