Γνωστοποίηση ίδρυσης της Θ.Σ.Ε.Κ

Γνωστοποίηση ίδρυσης της Θ.Σ.Ε.Κ

Γνωστοποίηση ίδρυσης της Θ.Σ.Ε.Κ στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας (ΚΔΠ 221/2015).