Γενικές πληροφορίες για την Κύπρο

Για πληροφορίες σχετικά με την Κύπρο μπορείτε να διαβάσετε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

www.visitcyprus.com