Γενικά

Έχει εγκριθεί και έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 15.04.2024, το δεύτερο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου με τίτλο: «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 έτος/90 ECTS, Μάστερ)». Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2024 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία. Κατά τον χρόνο της πιστοποίησής του, αποτελεί το μόνο, πιστοποιημένο από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, ΜΠΣ Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο! 

Πρόκειται για το πρώτο και μόνο στη θεματική του Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, που περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Επικεντρώνεται γεωγραφικά στην Ανατολική Μεσόγειο, το λίκνο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού και των Αβρααμικών θρησκειών, προσεγγίζοντας τον πολυφωνικό χαρακτήρα του εν λόγω χώρου πολύπλευρα και διεπιστημονικά και εντάσσοντας την Εκκλησία της Κύπρο στο ιστορικογεωγραφικό και πολιτισμικό της πλαίσιο.
  • Θέτει το παρελθόν σε δημιουργικό διάλογο με το παρόν, συνδέοντας την παρελθούσα και ζώσα εκκλησιαστική εμπειρία με φλέγοντα ποιμαντικά desiderata.
  • Η προσφερόμενη γνώση προκύπτει μέσα από (και παρέχει τις βάσεις για) πρωτότυπη έρευνα.
  • Η θεολογική παιδεία προσλαμβάνεται ως μαθητεία και ελπιδοφόρα απάντηση στην κρίση.
  • Επιστημονική συμβολή στις εκκλησιαστικές σχέσεις των Ορθοδόξων της Μέσης Ανατολής.

Το Μάστερ Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο απευθύνεται:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο» απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Θεολογίας ή/και σε πτυχιούχους από τους χώρους των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και των Πολιτικών Επιστημών. Όλα τα πιο πάνω πτυχία πρέπει να προέρχονται από αξιολογημένα-πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι 1.5 ακαδημαϊκό έτος (τρία εξάμηνα). Ο αριθμός των μονάδων που απαιτούνται για αποφοίτηση είναι 90 ECTS (Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες), με επιλεγόμενο μάθημα την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία πιστώνεται 30 ECTS ή με την επιλογή τριών Μαθημάτων Επιλογής τα οποία πιστώνονται από 10 ECTS αντίστοιχα.

 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Μαθήματα Επιλογής 30
Διπλωματική Εργασία (Επιλογή) 30
                                                                                    Σύνολο ECTS 90

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος και Συντονιστής του Προγράμματος:
Αρχίμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Λειτουργικής

e-mail: g.ioannides@theo.ac.cy