Γ΄ Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης για τους Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. (Παρουσίαση του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου) 

Γ΄ Συνάντηση Πρακτικής Άσκησης για τους Φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ. (Παρουσίαση του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου) 

Την Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. η Γ΄ συνάντηση «Πρακτικής Άσκησης» στα κτήρια της Σχολής. Η συνάντηση ήταν τρίωρη (από τις 17:00 μέχρι τις 20:00) και είχε ως βασικό θέμα την παρουσίαση του έργου του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος, κ. Αντρέας Θεοδώρου, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα κριτήρια εισδοχής στο Ίδρυμα και στην επιμόρφωση που προσφέρεται στους εκπαιδευομένους μέσω ποικίλων θεραπευτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, έκανε εκτενή αναφορά σε μελλοντικά σχέδια του Ιδρύματος για ανάπτυξη νέων, καινοτόμων δράσεων, όπως είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής. Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία τόσο οι φοιτητές όσο και οι διδάσκοντες στο ΜΠΣ υπέβαλαν στον κ. Θεοδώρου ερωτήματα και απορίες. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτηση που έγινε γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Τέλος, συζητήθηκαν διάφορες ιδέες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους φοιτητές του ΜΠΣ της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να εμπλακούν στο έργο του Ιδρύματος στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης ή/και της διπλωματικής τους εργασίας.