ΑUGE (Εrasmus+, K2)

Mπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου AUGE (Αdvancing Utterly Green Environments), το οποίο συντονίζει η ΘΣΕΚ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmsus+ εδώ