Αριστείας Ακαδημαϊκής Επίδοσης Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες Αριστείας Ακαδημαϊκής Επίδοσης Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Υποτροφιών της Σχολής, φοιτητής που πρωτοεγγράφεται στη «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» και έχει στο Απολυτήριο του Λυκείου βαθμό Άριστα δικαιούται υποτροφία για το πρώτο έτος σπουδών:

  • Βαθμολογία απολυτηρίου 19.5 – 20 εξασφαλίζει στο φοιτητή πλήρη υποτροφία που καλύπτει το 100% των διδάκτρων.
  • Βαθμολογία απολυτηρίου 19 – 19.4 εξασφαλίζει στο φοιτητή μερική υποτροφία που καλύπτει το 75% των διδάκτρων.
  • Βαθμολογία απολυτηρίου 18.5 – 18.9 εξασφαλίζει στο φοιτητή μερική υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.