Ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα”

Ανοικτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα”

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) δέχεται αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ)

 «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα  

(2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)»

μέχρι τις 15 Ιουλίου 2021

Όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων που έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουνίου, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021.

 

  • Δίδακτρα 3.600€ ετησίως ή 60€ ανά ECTS.
  • Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι 3.420€ ετησίως (τηρουμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων).
  • Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 2.000€ για το πρώτο έτος σπουδών και μέχρι 1.000€ για το δεύτερο έτος σπουδών.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε κινητικότητα φοιτητών Erasmus.
  • Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.

Το Μ.Π.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, αλλά και άλλων κλάδων, οι οποίοι/ες εργάζονται σε κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, την εθνική φρουρά, την αστυνομία, τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής ευημερίας ή ενδιαφέρονται να εργαστούν στο χώρο της κοινωφελούς προσφοράς. Με στόχο τη θεωρητική και πρακτική τους κατάρτιση, ώστε: (α) να εφαρμόζουν σύγχρονες θεωρίες ψυχολογίας και ερευνητικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις ψυχολογίας  και συμβουλευτικής στα πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα ευάλωτων ατόμων και των οικογενειών τους, και (β) να συμβάλλουν στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των ατόμων, με ενημέρωση και πρόσβαση σε αξιολογημένα επιτυχημένα εφαρμοσμένα προγράμματα. Για όσους και όσες θα ήθελαν να αποκτήσουν ή να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα ψυχολογίας, να αναπτύξουν συμβουλευτικές δεξιότητες και να εκπαιδευτούν σε σύγχρονα επιτυχημένα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης, τότε το μεταπτυχιακό της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι το καταλληλότερο. Σε ένα φιλικό, τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον, με βάση τις Χριστιανικές αξίες, που συνδυάζει ψηλούς δείκτες ποιότητας και το καταλληλότερο επιστημονικό προσωπικό, όπως διαπιστώθηκε από τη διεθνή επιτροπή αξιολόγησης, θα βιώσετε μια μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία.

Το Μ.Π.Σ. είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού &  Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) και έχει καταχωριστεί στο Μητρώο των Εκπαιδευτικά Αξιολογημένων – Πιστοποιημένων Προγραμμάτων Σπουδών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.) του Υ.Π.Π.Α.Ν.

Το Μ.Π.Σ. «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)» αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε). Οι πρώτοι τίτλοι σπουδών  του Μ.Π.Σ. «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)» θα απονεμηθούν το καλοκαίρι του 2021.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων: μέχρι δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά έτος σπουδών.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον πρώτο κύκλο συνεντεύξεων καλούνται να καταθέσουν άμεσα την αίτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. (+357) 22 443066, στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@theo.ac.cy ή/και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy/.