Ανέλιξη Αρχιμ. Γρηγόριου Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Ανέλιξη Αρχιμ. Γρηγόριου Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία ανέλιξης του Αρχιμ. Γρηγορίου Ιωαννίδη, Λέκτορα Λειτουργικής στη ΘΣΕΚ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η Ειδική Επιτροπή για την αξιολόγηση του Αρχιμ. Γρηγορίου αποτελείτο από τους:

Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΘΣΕΚ
Κώστα Κωνσταντινίδη, Ομότιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χαράλαμπο Μπαμπούνη, Καθηγητή ΕΚΠΑ
Κώστα Νικολακόπουλο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Μονάχου/ΘΣΕΚ
Αρχιμ. Νικόλαο Ιωαννίδη, Ομότιμο Καθηγητή ΕΚΠΑ/ΘΣΕΚ

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής, έλαβαν εγκαίρως και μελέτησαν τόσο τον φάκελο τoυ υποψηφίου όσο και τον κανονισμό της ΘΣΕΚ. Το πρωί της Πέμπτης η Επιτροπή συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής και στη συνέχεια ακολούθησε 30λεπτη παρουσίαση από τον Αρχιμ. Γρηγόριο ενώπιον τόσο της Επιτροπής, όσο και του λοιπού Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού της Σχολής. Μετά το πέρας της παρουσίασης και την αποχώρηση των μελών του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού, τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής απηύθυναν ερωτήσεις προς τον Αρχιμ. Γρηγόριο και στη συνέχεια συνήλθαν σε ειδική συνεδρία στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Σχολής για τη συγκρότηση της τελικής έκθεσης. Το εκλεκτορικό σώμα αφού μελέτησε το έργο του υποψηφίου και έλαβε υπόψη του και την προσωπική συνέντευξη συμφώνησε ομόφωνα ότι ο Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης πληροί στον μέγιστο βαθμό όλα τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια για ανέλιξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο της Λειτουργικής.