Ανάληψη καθηκόντων της Κοσμήτορος Θ.Σ.Ε.Κ.

Ανάληψη καθηκόντων της Κοσμήτορος Θ.Σ.Ε.Κ.

Ανάληψη καθηκόντων της Κοσμήτορος Θ.Σ.Ε.Κ., κ. Βελουδίας Σιδέρη-Παπαδοπούλου.