Αγιασμός Σχολής και κοπή Βασιλόπιτας.

Αγιασμός Σχολής και κοπή Βασιλόπιτας.

Αγιασμός Σχολής και κοπή Βασιλόπιτας.