Αίτηση Εισδοχής

Βρείτε εδώ και κατεβάστε την Αίτηση για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)”.

Βρείτε εδώ τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εισδοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)”.