Α΄ Συνεδρία του Α΄ Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ.

Α΄ Συνεδρία του Α΄ Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ.

Α΄ Συνεδρία του Α΄ Συμβουλίου της Θ.Σ.Ε.Κ.