Α΄ Επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης

Α΄ Επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης

Α΄ Επιθεώρηση από τη Διεύθυνση Ανώτερης & Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) από τις Λειτουργούς κ. Χριστιάνα Νικολαΐδου και κ. Ανθή Αντωνιάδου.