Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς

Τηρουμένων σχετικών προϋποθέσεων ο φοιτητής δικαιούται πλήρους ή μερικής υποτροφίας ή οικονομικής βοήθειας (Αιτήσεις για υποτροφίες υποβάλλονται στον Λειτουργό Εισδοχής φοιτητών).

Υποτροφίες Ήθους και Κοινωνικής Προσφοράς

Φοιτητής ο οποίος σύμφωνα με την Επιτροπή Υποτροφιών διακρίνεται για το ήθος και την κοινωνική προσφορά του και ο οποίος εξασφαλίζει γενική βαθμολογία 65% και άνω και τουλάχιστο 50% σε όλα τα μαθήματα του έτους, δικαιούται υποτροφίας, το ποσοστό της οποίας δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.