Ερευνητικά έργα

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα Θεολογικής Σχολής

A/AΠλαίσιο ΠρογράμματοςΑκρώνυμο ΠρογράμματοςΠλήρης Ονομασία ΠρογράμματοςΑριθμός ΣυμβολαίουΔιάρκεια Ημερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία ΛήξηςΣυντονιστής / Coordinator
1Διαγωνισμός Υ.Π.Π.ViSCΕφαρμογή του προγράμματος Viennese Social Competence Program σε 4 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Περίοδος: 2015 - 2016 12 Μήνες2015-10-15 00:00:002016-10-15 00:00:00Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Όλγα Σολομώντος Κουντούρη
2Διαγωνισμός Υ.Π.Π.ViSCΕφαρμογή του προγράμματος Viennese Social Competence Program σε 8 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και συνέχισή του στα 4 προηγούμενα. Περίοδος: 2017 - 2018 ΜΕ 23-1624 Μήνες2016-10-16 00:00:002018-10-15 00:00:00Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Όλγα Σολομώντος Κουντούρη
3Justice JUST -AG - 2016 - 3 ELMIPELMIP JUST/2016/ACTION GRANTS Empowering Learning Models in Prison ELMIP. Περίοδος: 2017 - 201976370824 Μήνες1.8.201731.11.2019Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Τρέχοντα Ερευνητικά Έργα Θεολογικής Σχολής

A/AΠλαίσιο ΠρογράμματοςΑκρώνυμο ΠρογράμματοςΠλήρης Ονομασία ΠρογράμματοςΑριθμός ΣυμβολαίουΔιάρκεια Ημερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία ΛήξηςΣυντονιστής / Coordinator
1Διαγωνισμός Υ.Π.Π.ViSCΕφαρμογή του προγράμματος Viennese Social Competence Program σε 4 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και συνέχισή του τον δεύτερο χρόνο. Περίοδος: 2018 - 2020ΜΕ-29-1824 Μήνες2018-10-18 00:00:002020-10-17 00:00:00Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου Όλγα Σολομώντος Κουντούρη

Υπό Αξιολόγηση Ερευνητικά Έργα Θεολογικής Σχολής

A/AΠλαίσιο ΠρογράμματοςΑκρώνυμο ΠρογράμματοςΠλήρης Ονομασία ΠρογράμματοςΑριθμός Προκήρυξης Διάρκεια Ημερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία ΛήξηςΣυντονιστής / Coordinator
1ERASMUS+ _Key Action (KA3) – Support for Policy ReformSEMELI Socially Excluded youth of MEdia LIteracy EACEA/34/2019 24 μήνεςΣεπτέμβριος 2021Σεπτέμβριος 2023Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Από Θ.Σ.Ε.Κ. συντονίστρια η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη
2ERASMUS+ KA204 - Strategic Partnerships for adult educationThe Golden ThreadThe Golden Thread: Building Family Bonds and Parenting Skills as a Means to Reduce Recidivism in European Prisons KA204-DF36CC6E24 μήνεςΣεπτέμβριος 2021Σεπτέμβριος 2023START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL Organisation Από Θ.Σ.Ε.Κ. συντονίστρια η Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη

Έργα που δεν εγκρίθηκαν

A/AΠλαίσιο ΠρογράμματοςΑκρώνυμο ΠρογράμματοςΠλήρης Ονομασία ΠρογράμματοςΑριθμός Προκήρυξης Διάρκεια Ημερομηνία ΈναρξηςΗμερομηνία ΛήξηςΣυντονιστής / Coordinator
1ERASMUS+ _KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices- Strategic partnerships in the field of YouthCoDe YouthCompetences Development in Youth 2015 R3 KA2 24 μήνες 20162018Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
2Νησίδες Αριστείας / Excellence Hubs [RESTART 2016-2020]CyReHubCyprus Hub for Religious Speech-checking EXCELLENCE/0918/0259 24 μήνεςεφόσον χρηματοδοτηθεί, πριν το τέλος του 2019Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ιωάννης Μπέκος
3H2020-WIDESPREAD-2020-5DiGiTTwinning for European Excellence in Digital TheologyWIDESPREAD-05-202036 μήνεςΣεπτέμβριος 2020Σεπτέμβριος 2023Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
Ιωάννης Μπέκος