Διαδικασία στήριξης και προώθησης της έρευνας

Διαδικασία στήριξης και προώθησης της έρευνας

α) Η Θ.Σ.Ε.Κ. στηρίζει τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω του σχεδίου επιχορήγησης ερευνητικών δραστηριοτήτων που παρέχει στα μέλη ΔΕΠ. Το σχέδιο αφορά τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ ως ομιλητών σε τοπικά και διεθνή συνέδρια, στην εγγραφή τους σε επαγγελματικούς και επιστημονικούς συνδέσμους, στη δυνατότητα απασχόλησης επιστημονικών συνεργατών, και στη φιλοξενία ακαδημαϊκών συνεργατών. Επίσης, διοργανώνονται και εκδηλώσεις στις οποίες η Σχολή μπορεί να ενημερώνει το ευρύ κοινό για τις ερευνητικές της δραστηριότητες, καθώς η κοινωνική διάσταση της νέας γνώσης αποτελεί μια από τις βασικές επιδιώξεις της.  

Για τα έντυπα αίτησης επιχορήγησης ερευνητικής δραστηριότητας να αποτείνεστε στο γραφείο Ερευνών.

β) Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό καλείται να επικαιροποιήσει τις δημοσιεύσεις και τις ερευνητικές του δραστηριότητες στην προσωπική του ιστοσελίδα στον ιστοχώρο της Θ.Σ.Ε.Κ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες και επιτεύγματα εκάστου μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού υποβάλλονται επίσης στην Επιτροπή Έρευνας της Σχολής, ούτως ώστε να ενημερωθεί και το αρχείο καταγραφής του ερευνητικού έργου τους.  

γ) Τέλος, όσον αφορά την ωρίμαση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών, αυτή επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του υποχρεωτικού μαθήματος “Mεθοδολογία της Έρευνας”, μέσω μικρών ερευνητικών εργασιών που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων κάποιων μαθημάτων, όπως επίσης και μέσω της δυνατότητας που τους δίνεται για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τέταρτο έτος των σπουδών τους. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διάφορα Επιστημονικά και Θεολογικά συνέδρια τα οποία οργανώνει είτε η Σχολή είτε άλλοι φορείς.