Έκθεσή της για την αξιολόγηση της υπό ίδρυση Σχολής

Έκθεσή της για την αξιολόγηση της υπό ίδρυση Σχολής

Η Ειδική Τεχνική Επιτροπή (ΕΤΕ) ετοιμάζει την Έκθεσή της για την αξιολόγηση της υπό ίδρυση Σχολής.