Έγκριση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

Έγκριση του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)» εγκρίθηκε κατά την 17η Σύνοδο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (στις 3 και 4 Απριλίου 2017) και Πιστοποιήθηκε με την «Τελική Έκθεσή» του με Αρ. Φακ.: 7.14.248.001/Ι (Έντυπο 400.2) και με ημερομηνία 6 Απριλίου 2017, που κοινοποιήθηκε στη Σχολή.